Har du læst den fine artikel i Digeposten om HojerLives næste arrangement med Habane?👌 I artiklen bli’r sløret også løftet for hvem vi kan præsentere til nogle af de næste arrangementer.😎